Nieuw e-mail adres en of wachtwoord


Indien u uw wachtwoord of e-mail adres wilt wijzigen neem dan even contact op met het bondsbureau. Men past het daar voor u aan, de volgende dag kunt u dan daarmee inloggen.

Bondsbureau NBvV
Aletta Jacobsstraat 4
4623 ZB Bergen op Zoom
Tel.: 0164 - 23 50 07
Fax: 0164 - 23 90 20
info@nbvv.nl